Co możemy zaoferować?

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Zieleziński prowadzi obsługę prawną zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych - firm, spółek, a także jednostek samorządu terytorialnego czy wspólnot. W kancelarii świadczona jest pomoc z następujących dziedzin prawa:

Prawo cywilne w tym m. in.: 

sprawy o zapłatę- w tym prowadzenie postępowania egzekucyjnego, szkody majątkowe i osobowe- odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, umowy, zasiedzenie, służebności, kwestie własnościowe, szeroko pojęte sprawy spadkowe- zachowek ,dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku, pozwy "frankowe" 

Prawo pracy: 

sprawy dotyczące szeroko rozumianych spraw pracowniczych m.in. pozwy o przywrócenie do pracy, o wypłatę odszkodowania za niezgodne z przepisami rozwiązanie stosunku pracy. 

Prawo przewozowe i CMR – w tym m.in.: 

spory wynikłe z wykonywania umowy przewozu krajowego jak i zagranicznego. 

Prawo rodzinne - w tym m.in.: 

sprawy o rozwód, separacja, podział majątku, alimenty, kontakty, ustalenie ojcostwa. 

Prawo handlowe - w tym m.in.: 

przygotowywanie umów i ich opiniowanie, obsługa prawna przedsiębiorców i spółek, przekształcenia, rejestracja i zmiany w KRS, sporządzenie uchwał,statutów. 

Prawo administracyjne – w tym m.in.: 

odwołania od decyzji organów administracyjnych, skargi na decyzje do sądów administracyjnych.